Workshops voor verschillende leeftijden waarbij spel, poppenspel en soms ook poppen maken centraal s