Uw leerlingen de wereld buiten de schoolmuren laten ontdekken? Cultuureducatie een structurele plaats geven in uw school? Cultuureducatiegroep biedt diverse projecten op het gebied van cultuureducatie. Hiervoor werkt zij samen met meerdere culturele instellingen. Er is gezamenlijk educatief aanbod van de Leidse musea, maar ook met het Regionaal Archief Leiden, BplusC (Bibliotheek en Centrum voor kunst en cultuur), Kunstgebouw en regionale erfgoed instellingen wordt samengewerkt. Door de krachten van verschillende partijen te bundelen, worden kunst- , media- en erfgoededucatie gecombineerd. Het aanbod is divers en sluit aan bij verschillende vakken.