Binnen het culturele veld heeft Witte de With een unieke positie. Witte de With is een alternatief voor de meer traditionele musea. De instelling biedt ruimte voor experimentele hedendaagse kunst en is een laboratorium voor internationale cultuur.

Openingstijden

11:00-18:00