Stichting CineMusica stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over verschillende culturen, alsmede het versterken en vergroten van de wisselwerking tussen verschillende culturen, door middel van het produceren van films en andere multimediaproducten, het opstarten van uitwisselingsprogramma's en het geven van concerten.

Openingstijden

Volgens afspraak