Het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen erfgoedinstellingen in Haarlem.
Het ontwikkelen van initiatieven tot samenwerking tussen de erfgoedinstellingen in Haarlem.
Het faciliteren van gezamenlijke activiteiten van de erfgoedinstellingen in Haarlem.
Het vergroten van toegankelijkheid en bekendheid van het erfgoed Haarlem.

Openingstijden

maandag en donderdag 8.30 - 17.00 uur.
Bezoektijden van de diverse instellingen in overleg.