Theatergroep Jut
We maken beeldend theater waarbij we ‘moeilijke’ onderwerpen bespreekbaar maken. We gebruiken theater als een middel en een vorm om in gesprek te gaan. We willen kinderen leren hun wereldbeeld woorden te geven en het beeld van een ander te accepteren. Kinderen leren om hun fantasie de vrije loop te laten en oneindig veel mogelijkheden te zien.

Met Lena in een lijstje willen we de dood een onderwerp van gesprek laten zijn. Elk kind heeft vragen over de dood én elk kind heeft antwoorden. Iedereen en niemand weet wat er met je gebeurt of waar je naar toe gaat. Het is een gesprek waarbij verdriet, boosheid, vrolijkheid en optimisme naast elkaar mogen bestaan.

Cultuurbord
Dit project valt onder toezicht van Stichting Cultuurbord. Het zakelijk toezicht van het Cultuurbord betekent concreet dat er vanuit een onafhankelijke stichting op toegezien wordt dat verkregen gelden doelmatig en rechtmatig worden besteed. De bestuursleden van het Cultuurbord hebben een juridische/culturele achtergrond en ontvangen geen vergoeding voor hun toezichthoudende en/of adviserende werkzaamheden (zie www.cultuurbord.nl).