De tijd waarin wij leven genereert ontzettend veel keuzes voor kinderen. Vanuit de sociale media, internet en televisie komt heel veel informatie op kinderen af. Kinderen worden overspoeld met een overdaad aan keuzes: waar hoor ik bij, wat vind ik mooi, moet ik luisteren naar mijn ouders. Zal ik meer make-up dragen omdat de reclame dat zegt? Ga ik op voetbal omdat het moet of omdat ik het leuk vind?

Naast het gezin is de basisschool de plek waar die vorming plaatsvindt en waar kinderen te maken krijgen met onderwerpen als pesten, gescheiden ouders en verlies van dierbaren. Hierdoor wordt het voor kinderen vaak nog lastiger om te ontdekken wie ze zijn en zich op een evenwichtige manier te ontwikkelen tot jong volwassene. Wij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om te ontdekken wie ze zijn, bij wie ze zich goed voelen en wat ze goed en verkeerd vinden. In ons aanbod kunnen al deze onderwerpen en keuzemogelijkheden voorbij komen en krijgt ieder kind en elke groep op de basisschool een extra steuntje in de rug. Wie O Wie kinderregie geeft kinderen de kans om zich als individu te ontwikkelen in een groep en inzicht te verwerven in het omgaan met elkaar. Wie O Wie kinderregie is geschikt voor ieder kind en voor elke groep, want ieder kind is uniek!
Waarom doen wij wat we doen? Wij zijn gek van theater en creatieve spelvormen en menen daarmee iets voor kinderen te kunnen betekenen. Wij vinden dat kinderen het verdienen om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn. Ons motto is: Wie O Wie je ook bent, jij bent uniek. Wie O Wie Kinderregie leert kinderen op een speelse en interactieve manier sociale vaardigheden aan. We zorgen ervoor dat kinderen in aanraking komen met het vak theater en spelenderwijs meer inzicht krijgen over zichzelf en de groep waarvan ze deel uitmaken. Wij maken gebruik van theater, omdat dit een vorm is waarbij de creativiteit en fantasie van kinderen wordt uitgedaagd. De kinderen oefenen binnen deze vorm gedrag dat zij daarna kunnen toepassen in het dagelijks leven. Kinderen leren een eigen rol in te nemen en worden zich ervan bewust dat ze zelf invloed hebben op verschillende situaties uit het dagelijkse leven; Kinderen worden de regisseur over hun eigen gedrag. Wie O Wie Kinderregie heeft een gevarieerd aanbod en zal altijd inspelen op de wensen en behoeften van kinderen. Bovendien sluit het aan bij het leerplan van basisscholen. Onze website voor meer informatie: www.wieowiekinderregie.nl