Verhalen Zaaien organiseert projecten voor scholen waarbij kinderen leren zichzelf te presenteren door het vertellen van een verhaal. Verhalen Zaaien heeft een breed aanbod aan volksverhalen, sprookjes, mythen, sagen en verhalen die passen bij speciale gelegenheden als bijvoorbeeld een afscheid. Verhalen Zaaien betrekt graag leerkrachten en ouders bij het vertellen, en verzorgt ook workshops om leerkrachten te oefenen in het vertellen van verhalen in de groep.

Openingstijden

in overleg