Huis van Hilde interieur

Welkom bij Huis van Hilde. De plek waar de archeologische vondsten uit de provincie Noord-Holland terecht komen om bewaard te worden in het provinciaal depot. Huis van Hilde toont als archeologiecentrum/museum een deel van deze enorm omvangrijke collectie. Zo is er in het hart van Huis van Hilde is een indrukwekkende tentoonstelling te zien over de archeologie en de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland. Je kunt er ontdekken hoe mensen vroeger leefden en hoe een archeoloog een heel mensenleven kan reconstrueren met wat er uit de grond komt.

De vaste tentoonstelling toont ook levensechte reconstructies van een 16-tal mensfiguren uit de geschiedenis van de provincie. Daarnaast is er een tijdelijke tentoonstellingsruimte, een ArcheoLab waar je zelf aan de slag kunt als archeoloog, de ArcheoHotspot waar je mee kunt helpen met het uit sorteren van echte vondsten en kun je je uitleven in onze interactieve zandbak en het ArcheoGame. 

Kortom, in Huis van Hilde duik je op een speelse, leerzame manier in het verleden van de provincie Noord-Holland. Duik je mee? 

Kom met je klas naar Huis van Hilde voor een leerzame en spannende ochtend of middag! Het schoolbezoek en de bijbehorende lespakketten sluiten aan op de Kerndoelen en op de Canon van Nederland.

Je klas wordt ontvangen door onze gastvrouw of –heer. Je komt oog in oog met mensen uit het verleden, gaat met archeologische vondsten aan de slag in het ArcheoLab of ArcheoHotspot. Voor schoolklassen heeft Huis van Hilde diverse programma’s in de aanbieding. Ze worden hieronder kort omschreven.

Over Aak, Hilde en de rest: Programma voor groep 3 of 4 van de basisschool
Oog in oog met onze voorouders: Programma voor groep 5 of 6 van de basisschool
Van spinsteen tot pijpenkop: Programma voor groep 7 of 8 van de basisschool
Jagers, verzamelaars en eerste boeren: Programma voor groep 4 t/m 6 van de basisschool
Kruip in de Huid van een Romein: Programma voor groep 4 t/m 8 van de basisschool
Middeleeuwen: Programma voor groep 4 t/m 8 van de basisschool

Openingstijden

Normale openingstijden (ook tijdens schoolvakanties):
LET OP: IN VERBAND MET DE GETROFFEN MAATREGELEN RONDOM HET CORONA VIRUS ZIJN WE ONDER VOORBEHOUD GESLOTEN TOT 1 JUNI

maandag: gesloten
dinsdag t/m vrijdag, 09:00 – 17:00 uur
zaterdag & zondag, 11:00 – 17:00 uur
feestdagen vallend op een maandag: gesloten
feestdagen niet vallend op een maandag: 11:00 – 17:00 uur

Feestdagen meestal* geopend:
2e Kerstdag*
Oudejaarsdag*
Hemelvaartsdag
*Valt de feestdag op een maandag, dan is het Huis gesloten!