Stichting Klaartje Dormits- van den Berg | Theater om niet te vergeten maakt theatervoorstellingen voor een zo breed mogelijk publiek met als doel de Nederlandse geschiedenis en met name de periode 1940 -1945 in de herinnering te houden en er lering uit te trekken in de huidige samenleving.
De belangrijkste missie is dat ‘Wie de f*** is oom Jo? ‘ doelgroepen bereikt die de weg naar het theater niet zo gemakkelijk vinden. Omdat Wie de f*** is oom Jo? ook het verhaal is van een doodgewone, dappere 17-jarige Amsterdamse jongen is het herkenbaar voor jong en oud. Het kleinkunstachtige karakter, waardoor de thematiek luchtig en met humor gebracht wordt, en de audiovisuele context waarin het verhaal verteld wordt, haalt het onderwerp uit het stof en maakt het minder zwaar en dus behapbaar voor uiteenlopende doelgroepen.