Theater WEI streeft ernaar dat kinderen kunnen opgroeien in een wereld waarin plek is voor iedereen. Om dit te bereiken vraagt WEI haar publiek in haar voorstellingen opnieuw naar de wereld te kijken en deze te bevragen. Twijfel en ruimte voor meerdere waarheden vergroten het empathisch vermogen en dragen bij aan een meer gelijke, begripvolle en open wereld. In haar voorstellingen neemt WEI nooit een blad voor de mond. Het theater van WEI is ongepolijst, oprecht en rauw, maar altijd fantasierijk.