Stichting op Roet in Hoorn NH ontwikkelt kunst & theaterprojecten waarbij immateriële erfgoed de inspiratiebron is. Het gaat ons daarbij om een levende verbinding te maken tussen materieel erfgoed (gebouwen, voorwerpen, etc.), immaterieel erfgoed (verhalen, gebruiken, rituelen, etc.) en het heden en de toekomst.

Daarnaast werkt stichting Op Roet sinds 2017 samen met Nieuwkomers uit verschillende landen. De eerste voorstelling in dit kader was Ed van Hoorn;fuckthesystem. voor deze voorstelling kreeg de groep ook internationale erkenning door de eerste Europese Amateo Award binnen te halen. op dit moment worden meer projecten met nieuwkomers gerealiseerd.