Op woensdag 6 maart vond de CmK werkconferentie 2019 ‘Kinderen als vormgevers van de toekomst’ plaats in Fier (Fortwerk IV) in Bussum.

Een impressie van de middag

De bijeenkomst ging plenair van start met een lezing van cultuurspecialist Pieter Mols. Hij nam de aanwezigen mee in de vraag wat kinderen bij het opgroeien nu nodig hebben om later een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Zijn lezing werd afgesloten met het voordragen van twee gedichten die de aanwezigen, in zeer korte tijd, over dit onderwerp opstelden.

Een mooi uitgangspunt om daarna het gesprek aan te gaan bij de verschillende gesprekstafels. Er waren vier gesprekstafels: 1. Podiumkunsten (muziek, theater en dans), 2. Media, Literatuur en Techniek, 3. Cultureel Erfgoed en Omgevingseducatie, en 4. Beeldende vorming en architectuur.

De plenaire start van de bijeenkomst met de lezing van Pieter Mols.
De plenaire start van de bijeenkomst met de lezing van Pieter Mols.

Van eerste gesprek naar mogelijke samenwerking

Het gesprek aan de tafels ging van start met een pitch van 1 minuut. De pitch van de scholen ging over hun vraag op het gebied van cultuureducatie of wat ze daarmee wilden bereiken en de pitch van de cultuuraanbieders over hun expertise voor het onderwijs. In verschillende gespreksrondes konden school en cultuuraanbieder kennis met elkaar maken en verder praten over mogelijke samenwerking.

Na de gespreksrondes was er gelegenheid voor de scholen om – samen met de cultuuraanbieder van hun keuze - een samenwerkingsvoucher in te vullen. De middag werd afgesloten met een borrel en een rek vol met ingevulde samenwerkingsvouchers.

Eén van de doelen van de werkconferentie was om op een laagdrempelige manier de kennismaking tussen scholen en cultuuraanbieders te faciliteren. Uit de evaluaties blijkt dat dat doel bij het overgrote deel van de aanwezigen bereikt is. Ook bleek uit de evaluatie dat de locatie erg sfeervol en uitstekend verzorgd was, maar minder geschikt voor de gebruikte werkvorm waardoor het wat rumoerig was.

Een nieuwe conferentie in 2020

Ook volgend jaar wordt weer een werkconferentie georganiseerd. De exacte invulling is op dit moment nog niet bekend, maar noteer de datum alvast in je agenda: woensdag 11 maart 2020!