Cultuureducatie: wat biedt de gemeente Hilversum aan aan scholen?

De gemeente Hilversum heeft een lokale regeling voor cultuureducatie. Met deze regeling kunnen scholen activiteiten (of leerlijnen) inkopen bij culturele aanbieders. Deze ‘€7,00-regeling’ is gedurende het schooljaar 2018-2019 beschikbaar. Voorwaarden om te voldoen aan deze regeling is dat (1) de indienende school de beschikking heeft over een ICC-er (een gecertificeerde Interne Cultuur Coördinator), (2) in het cultuurbeleidsplan van de school een bewuste keuze is gemaakt voor een bepaalde discipline of leerlijn en (3) het schoolbestuur eenzelfde bedrag per leerling beschikbaar stelt voor cultuureducatie.

Subsidie: welke activiteiten en/of projecten subsidieert de gemeente Hilversum?

Zie eerste paragraaf. De gemeente Hilversum financiert geen specifieke activiteiten of projecten. Er is wel jaarlijks €7,00 per leerling beschikbaar, mits de school aan de voorwaarden voldoet. In het schooljaar 2018/2019 is er in totaal € 35.000 beschikbaar voor de scholen in Hilversum.

Daarnaast subsidieert de gemeente Hilversum enkele cultuuraanbieders aan de hand van een specifieke educatieve opdracht. Dit bedrag staat echter niet ter beschikking van scholen. Tenslotte, ook niet direct beschikbaar voor scholen, is er nog een bedrag van € 12.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van lokale leerlijnen. Dit wordt ingezet voor de invulling van 3 ontwikkelplaatsen, namelijk muziek, media en architectuur.

Cultuureducatie gerelateerd vervoer: zijn er faciliteiten voor het vervoer van leerlingen?

Nee, de gemeente Hilversum heeft geen faciliteiten voor vervoer.

Gratis bezoek of activiteit: zijn er gratis te bezoeken instellingen of activiteiten?

Culturele instellingen krijgen subsidie, maar vragen evenwel een bijdrage per leerling van de school. Scholen kunnen deze bijdrage weer declareren middels de ‘€7,00-regeling’. Hier zijn echter wel, de eerder genoemde, voorwaarden aan verbonden.

Speciaal onderwijs: gelden er andere voorwaarden voor het speciaal onderwijs?

Nee. Scholen in het speciaal onderwijs kunnen ook gebruik maken van de ‘€7,00-regeling’. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken zijn niet van toepassing op speciaal onderwijs.

Jouw contactpersoon Cultuureducatie bij de gemeente Hilversum

Christine Vroom
E-mail: c.vroom@hilversum.nl
Tel.: 035-629 2951

Overzicht cultuuraanbieders in Hilversum

In Hilversum hebben de volgende culturele instellingen een educatief programma voor scholen:

  • Globe CKC
  • Bibliotheek Hilversum
  • Museum Hilversum
  • Filmtheater Hilversum
  • Dudok Architectuur Centrum
  • Grafisch Atelier
  • De Vorstin
  • St. Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
  • Beeld en Geluid (mediawijsheid)
  • Het Metropole Orkest (muziekmethode ‘Metropole op School’)