Cultuureducatie: wat biedt de gemeente Huizen aan aan scholen?

Alle cultuureducatie in de gemeente Huizen verloopt via de cultuuraanbieders, namelijk de Bibliotheek H-L-B, SBK Kunstuitleen Gooi en Eemland en het Huizer museum. Het verzorgen van cultuureducatie is opgenomen in de prestatieafspraken tussen gemeente en cultuuraanbieders. Scholen kunnen voor het aanbod aan cultuureducatie contact opnemen met deze partijen.

Subsidie: welke activiteiten en/of projecten subsidieert de gemeente Huizen?

De gemeente Huizen financiert geen activiteiten of projecten die worden ingediend door de scholen zelf. In de prestatieafspraken tussen de gemeente en de Bibliotheek H-L-B, SBK Kunstuitleen Gooi en Eemland en het Huizer museum is cultuureducatie opgenomen. Financiering van cultuureducatie verloopt via deze partijen.

Cultuureducatie gerelateerd vervoer: zijn er faciliteiten voor het vervoer van leerlingen?

Nee, de gemeente Huizen heeft geen faciliteiten voor vervoer.

Gratis bezoek of activiteit: zijn er gratis te bezoeken instellingen of activiteiten?

Alle leerlingen van groep 8 in de gemeente Huizen mogen gratis een bezoek brengen aan het Huizer museum.

Speciaal onderwijs: gelden er andere voorwaarden voor het speciaal onderwijs?

Nee, de voorwaarden voor speciaal onderwijs zijn in de gemeente Huizen hetzelfde als voor het regulier onderwijs.

Jouw contactpersoon Cultuureducatie bij de gemeente Huizen

Huub van Andel
E-mail: h.vanandel@huizen.nl
Tel.: 035-52 81 449

Overzicht cultuuraanbieders in Huizen

In Huizen hebben de volgende culturele instellingen een educatief programma voor scholen:

  • Bibliotheek Huizen – Laren – Blaricum
  • Huizer museum
  • Historische Kring Huizen
  • SBK Kunstuitleen Gooi en Eemland