Cultuureducatie: wat biedt de gemeente Laren aan aan scholen?

De Anne Frankkrant. De Anne Frankkrant wordt door de Anne Frank stichting één keer per jaar gepubliceerd. De Anne Frank Krant is een ‘krant’ met lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, racisme en discriminatie voor basisschoolleerlingen. De gemeente Laren stelt deze krant gratis beschikbaar aan alle leerlingen uit groep 8 van iedere school. Daarnaast ontvangen alle Larense basisscholen € 500,00 ter bevordering van erfgoededucatie.

Subsidie: welke activiteiten en/of projecten subsidieert de gemeente Laren?

Zie hierboven, de gemeente Laren financiert geen specifieke activiteiten of projecten. Ook ontvangen de cultuuraanbieders Geologisch Museum Hofland, Singer Laren en de Historische Kring Laren subsidie. Zij organiseren vervolgens op Nationale Monumentendag een programma voor kinderen.

Cultuureducatie gerelateerd vervoer: zijn er faciliteiten voor het vervoer van leerlingen?

Nee, de gemeente Laren heeft geen faciliteiten voor vervoer.

Gratis bezoek of activiteit: zijn er gratis te bezoeken instellingen of activiteiten?

Alle leerlingen van Larense scholen mogen gratis een (klassikaal) bezoek brengen aan het Singer. Daarnaast biedt Singer jaarlijks één of meer schoolvoorstellingen aan, waarbij de locatie, mankracht en techniek worden bekostigd door het Singer. De kosten voor artiesten is voor rekening van de deelnemende scholen.

Speciaal onderwijs: gelden er andere voorwaarden voor het speciaal onderwijs?

Nee, de voorwaarden voor speciaal onderwijs zijn in de gemeente Laren hetzelfde als voor het regulier onderwijs.

Jouw contactpersoon Cultuureducatie bij de gemeente Laren

Martina Taris
E-mail: Martina.taris@belcombinatie.nl
Tel.: 035-75 13 163

Overzicht cultuuraanbieders in Laren

In Laren hebben de volgende culturele instellingen een educatief programma voor scholen:

  • Bibliotheek Huizen – Laren – Blaricum
  • Singer Museum
  • Geologisch museum Hofland
  • Historische Kring Laren
  • Larense Molen