Cultuureducatie: wat biedt de gemeente Wijdemeren aan aan scholen?

1. Museumbezoek: in Wijdemeren mogen alle leerlingen uit groep 8 van iedere school een (gratis) bezoek aan een museum brengen. Voorwaarde is dat er in het museum aandacht is voor de Tweede Wereldoorlog. Scholen kunnen kiezen uit een bezoek aan het Anne Frank huis, het Verzetsmuseum, het Nationaal Militair Museum, of de Hollandsche Schouwburg.
2. Anne Frankkrant: de Anne Frankkrant wordt door de Anne Frank stichting één keer per jaar gepubliceerd. De Anne Frankkrant is een ‘krant’ met lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, racisme en discriminatie voor basisschoolleerlingen. De gemeente Wijdemeren stelt deze krant gratis beschikbaar aan alle leerlingen uit groep 8 van iedere school.
3. Omgevingseducatie: scholen kunnen subsidie aanvragen m.b.t. lessen over de geschiedenis van Wijdemeren. De scholen regelen dit zelf, maar de gemeente bekostigt de lessen óf bezoek aan museum. Zo kan een school bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor lessen over Maarten Trompenburg.
4. Muziekonderwijs: Project van de Stichting Muziekeducatie Wijdemeren, onder andere in samenwerking met Globe CKC. Dit project omvat muziekonderwijs voor alle leerlingen van de groepen 5 en 6 in de gemeente Wijdemeren. Gesubsidieerd door de gemeente. 

Subsidie: welke activiteiten en/of projecten subsidieert de gemeente Wijdemeren?

De gemeente Wijdemeren kent per activiteit subsidie toe. De bovengenoemde projecten/activiteiten worden door de gemeente gesubsidieerd.

Cultuureducatie gerelateerd vervoer: zijn er faciliteiten voor het vervoer van leerlingen?

Ja, de gemeente Wijdemeren biedt alle leerlingen van groep 8 in de gemeente een gratis bezoek aan een (Tweede Wereldoorlog gerelateerd) museum aan. Vervoer van de leerlingen van groep 8 wordt bekostigd door de gemeente Wijdemeren. Meer informatie over dit museumbezoek lees je bovenstaand, eerste paragraaf.

Gratis bezoek of activiteit: zijn er gratis te bezoeken instellingen of activiteiten?

1. Alle leerlingen van groep 8 in de gemeente mogen een gratis bezoek brengen aan één van de volgende instellingen: het Anne Frankhuis, het Verzetmuseum, het Nationaal Militair Museum of de Hollandsche schouwburg.
2. Lessen en activiteiten m.b.t. de geschiedenis van Wijdemeren worden ook gesubsidieerd.
Voor meer informatie, zie bovenaan eerste paragraaf. 

Speciaal onderwijs: gelden er andere voorwaarden voor het speciaal onderwijs?

Nee, de voorwaarden voor speciaal onderwijs zijn in de gemeente Wijdemeren hetzelfde als voor het regulier onderwijs.

Jouw contactpersoon Cultuureducatie bij de gemeente Wijdemeren

Lex van ’t Hof
E-mail: l.vanthof@wijdemeren.nl
Tel.: 14 035

Overzicht cultuuraanbieders in Wijdemeren

In Wijdemeren hebben de volgende (culturele) instellingen een educatief programma voor scholen:

  • Stichting SBK Kunstuitleen
  • Stichting Kunstbezit 's-Graveland
  • Stichting  Bibliotheek Gooi en Meer
  • Kasteel Nederhorst
  • Kasteel-museum Sypeseyn
  • Interscolaire Kunst Commissie
  • Stichting BLOK Kortenhoef
  • Stichting Kursuprojekt Loosdrecht
  • Stichting Muziek Educatie Wijdemeren