Wil je als school vanuit een eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma op het gebied van cultuureducatie maken? Doorloop dan samen met directie, ICC-er en het hele team de 8 stappen van De Cultuur Loper.

Judith van Thiel, directeur van Jozefschool in Nederhorst den Berg, heeft met haar team al een aantal van deze stappen doorlopen. Zij vertelt hierover in onderstaand interview.

foto Judith van Thiel 2  – close up
Judith van Thiel, directeur Jozefschool

‘Ik had onze ICC-er een dagdeel in de week vrij geroosterd om met het stappenplan van De Cultuur Loper aan de slag te gaan’, vertelt Judith van Thiel, directeur van de Jozefschool in Nederhorst den Berg. Het liep anders: ‘Toen er ineens een leerkracht uitviel moesten we allemaal inspringen. Maar onze ICC-er is zó enthousiast dat zij gewoon doorgaat, desnoods in het weekend.

De eerste stap van De Cultuur Loper was om samen te bedenken: wat willen wij onze leerlingen nu écht meegeven? Daardoor realiseerden we ons hoe belangrijk de kennismaking met de directe culturele omgeving is. Nederhorst den Berg is een prachtig dorp en zo kwamen we op het idee voor dorpswandelingen met kijkopdrachten voor de leerlingen.  

De Jozefschool is een zogeheten IPC-school en volgt het International Primary Curriculum. ‘Wij werken met overkoepelende thema’s, waarin zaakvakken én creatieve vakken aan bod komen. Met de coach van De Cultuur Loper bespraken we dat wij cultuureducatie zó willen aanpakken. ‘Zoals in ons themaproject Nederland Waterland, over techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. Dan bekijken we ook schilderijen van stoere mannen op zee en zingen samen zeemansliederen.

De coach denkt mee en brengt ons op inspirerende ideeën. Nu ontwikkelen we met ons team een themaproject over communicatie. Door het stappenplan van De Cultuur Loper dachten we ook aan mediawijsheid en samenwerking met Beeld en Geluid in Hilversum. Nu hebben we via Cultuureducatie met Kwaliteit subsidie voor dit samenwerkingsproject.

In de waan van de dag verdwijnt extra aandacht voor cultuur soms even naar de achtergrond. Door de stimulans vanuit De Cultuur Loper blijft het leven.’

Aanmelden

Aanmelden voor De Cultuur Loper voor jouw school kan nog tot de zomer van 2019! Neem contact op met 
Marthe Bauwens, marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl,  
06 22918231
Nita Halman, nitahalman@cultuureducatiegooienvecht.nl,
06 28512463

CmK regio Gooi en Vechtstreek biedt dit traject gratis aan.