Binnen het programma CmK Gooi en Vechtstreek kan een basisschool een aanvraag doen voor deskundigheidsbevordering-op-maat. Het doel van deskundigheidsbevordering is het verankeren van cultuureducatie binnen de school door leerkrachten op diverse manieren handvatten te bieden om cultuuronderwijs aan hun leerlingen te geven.

Een aantal scholen heeft aangegeven interesse te hebben in deskundigheid-op-maat. Hier vind je meer informatie over deskundigheidsbevordering en het aanvraagformulier is hier te vinden. Wilt je meer informatie, mail dan naar marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl