Op 9 september gaat een nieuwe cursus interne cultuurcoördinator (ICC) van start. De ICC cursus is voor leerkrachten of basisschooldirecteuren die aan de slag willen met cultuureducatie op school.

Wat houdt de ICC-cursus in?

De ICC-cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Tijdens de cursus schrijf je een cultuurplan voor jouw school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Ook ga je aan de slag met het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken vanuit je eigen competenties als cultuurcoördinator.

Vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Gooi en Vechtstreek kun je deze cursus gratis volgen. Jouw investering bestaat naast het bezoeken van de acht bijeenkomsten (totaal 25 uur) daarnaast uit ongeveer 25 uur studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt daarmee ongeveer 50 uur. Als je de cursus met succes hebt afgerond, ontvang je een landelijk ICC-certificaat (en 50 registeruren).

De cursus wordt gegeven door Plein C.

Als je je voor de cursus hebt opgegeven en je mocht uiteindelijk toch niet kunnen, moet je je 2 weken voor aanvang van de cursus per mail afmelden. Zo niet, dan zal Plein C de kosten van de cursus in rekening moeten brengen.

De geslaagden van de onlangs afgeronde ICC-cursus
De geslaagden van de onlangs afgeronde ICC-cursus

Praktisch informatie

Data: 9-09, 23-09, 14-10, 4-11, 25-11 (in 2019) en 13-01, 10-02, 23-03 (in 2020)
Tijdstip: maandagavond van 17.00 – 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
Waar: op een nog nader te bepalen locatie in Gooi en Vechtstreek
Kosten: geen. De cursus wordt vanuit de regeling CmK Gooi & Vechtstreek vergoed
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 16

Aanmelden of meer informatie

Voor meer informatie over de cursus en om je aan te melden kun je contact opnemen met Nita Halman:
nitahalman@cultuureducatiegooienvecht.nl
06 28512463