Welkom bij Cultuureducatie Gooi en Vechtstreek

Cultuureducatie met Kwaliteit Gooi en Vechtstreek is erop gericht om alle kinderen op basisscholen tijdens hun schooltijd met verschillende kunstvormen in aanraking te brengen. Om te leren, creëren & inspireren!
Op deze website is informatie over het project, de instrumenten waar scholen (gratis) gebruik van kunnen maken en activiteiten terug te vinden. Ook is het aanbod van cultuuraanbieders voor het primair onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek terug te vinden.

Nieuws CmK Gooi & Vechtstreek

Nieuwe ICC-cursus in september van start!

Maak een cultuurplan voor jouw school. Op 9 september gaat een nieuwe cursus interne cultuurcoördinator (ICC) van start. De ICC cursus is voor leerkrachten of basisschooldirecteuren die aan de slag willen met cultuureducatie op ...

Lees meer

Terugblik ICC-netwerkbijeenkomst 19 juni 2019

Verslag van de ICC netwerkbijeenkomst voor gecertificeerde ICC-ers waarin het onderling uitwisselen van cultuureducatie-ervaringen centraal staat. Ook worden ICC-ers geinformeerd over financiële ondersteuning, ...

Lees meer

Fin. ondersteuning deskundigheidsbevordering

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Gooi en Vechtstreek kan een basisschool een aanvraag doen voor (de financiële ondersteuning van) deskundigheidsbevordering op maat. Met een traject deskundigheidsbevordering op ...

Lees meer

Overig nieuws

Bijeenkomst Post-HBO Cultuurbegeleider op 19 sept

Inspiratiebijeenkomst over de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider. De Marnix Academie, Mocca en Kunst Centraal organiseren deze bijeenkomst voor alle cultuurcoördinatoren die zich verder willen ontwikkelen en alle schooldirecteuren die cultuureducatie beter handen en voeten willen geven op hun school en daarom mogelijk interesse hebben in de Post-HBO opleiding.

Lees Meer

Muziekmatch

Financiële stimulans Méér Muziek in de Klas Lokaal
Om structureel muziekonderwijs in de regio verder te stimuleren, stelt het ministerie van OCW 1 miljoen euro extra beschikbaar, via de MuziekMatch. Dit is een financiële impuls voor publieke én private partijen om samen te werken voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen in de regio.

Lees meer

Cultuurbeleid 2021-2024

Ministerie van OCW presenteert uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024
Minister Van Engelshoven beschrijft haar uitgangspunten en inzet voor cultuur in de periode 2021-2024. Ook geeft zij een inkijkje in het cultuureducatiebeleid vanaf 2021.

Lees meer

Raad voor Cultuur adviseert minister van OCW

'Cultuureducatie en -participatie moeten hoger op nationale agenda'
Recentelijk verscheen het advies 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur'. De Raad ziet cultuureducatie en -participatie als belangrijke voorwaarde voor een inclusief cultuurbeleid waarbij cultuur voor iedereen toegankelijk is. In dit advies is volop aandacht voor het belang van cultuur op school.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Naast onze eigen CmK-nieuwsbrief, die met regelmaat uitkomt, zijn er nog een aantal andere nieuwsbrieven die veel relevante informatie delen over CmK en Cultuureducatie in het algemeen. Zoals de nieuwsbrieven voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, LKCA, Plein C en De Beweging. Blijf op de hoogte en meld je aan.

Lees meer