Beste cultuuraanbieder van de regio Gooi en Vechtstreek,

Meld je deze week nog aan voor de werkconferentie.
Had jij je al aangemeld? Dan kun je dit bericht als niet verzonden beschouwen.

Op woensdag 6 maart 2019 organiseert Cultuureducatie Gooi en Vecht van 14.00 tot 17.30 uur de werkconferentie ‘Kinderen als vormgevers van de toekomst’ voor scholen en aanbieders uit de regio Gooi en Vechtstreek. In deze brief vind je alle informatie, en kun jij als culturele aanbieder (instelling of kunstenaar) je alvast aanmelden voor deze middag. 


Achtergrondinformatie
De Regio Gooi en Vechtstreek wil vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit de rijke culturele omgeving uit de regio Gooi en Vechtstreek zichtbaar maken voor het onderwijs, en dialooggestuurde samenwerking tussen basisscholen en lokale culturele aanbieders faciliteren. Er is financiering beschikbaar voor nieuwe samenwerkingsplannen tussen het onderwijs en de culturele aanbieders die op deze middag ontstaan.

Blauwdruk van de middag
De werkconferentie start met een interactieve lezing door cultuureducatiespecialist Pieter Mols met als thema ‘Kinderen als vormgevers van de toekomst'. Door middel van rondetafelgesprekken wordt vervolgens volop gelegenheid gegeven voor ontmoeting en kennisdeling. Doel is om tot samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders te komen. Bijvoorbeeld door jullie bestaande aanbod bij de vraag van scholen te laten aansluiten. Dit kan aan het einde van de middag leiden tot een samenwerkingsintentie.

Belangrijk om te weten
We stellen de gesprekstafels samen op basis van de interesses, vragen en aantal aanmeldingen van de scholen. Deze vragen halen wij op in januari als de scholen zich gaan aanmelden.
Daardoor kunnen we je deelname pas in februari definitief bevestigen, maar wij hopen alle aanbieders op deze dag een podium te kunnen geven.


Tijdpad en aanmelden
Begin januari gaan wij de scholen informeren over het programma en kunnen zij zich aanmelden. Daarbij willen we communiceren welke culturele aanbieders er op de werkconferentie aanwezig zullen zijn. 
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk donderdag 20 december.
De randvoorwaarden voor deelname staan in het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving.
In februari ontvang je meer praktische informatie.

We hopen je voldoende te hebben geinformeerd. Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de organisator van deze dag: Renske Hoogervorst.
Renskehoogervorst@gmail.com of 06 22 58 73 79

Meld je aan door middel van het aanmeldformulier.


We zien uit naar je inschrijving, en hopen dat je op deze middag vertegenwoordigd wilt zijn.
Fijne feestdagen gewenst!


Met vriendelijke groet,
Marthe Bauwens en Marlies van der Linden
CmK Regio Gooi en Vechtstreek