De geslaagden van de onlangs afgeronde ICC-cursus
Nieuwe ICC-cursus in september van start!
Maak een cultuurplan voor jouw school

Op 9 september gaat een nieuwe cursus interne cultuurcoördinator (ICC) van start. De ICC cursus is voor leerkrachten of basisschooldirecteuren die aan de slag willen met cultuureducatie op school. Tijdens de cursus schijf je een cultuurplan voor jouw school.

Lees meer
Judith van Thiel, directeur Jozefschool (dansend 2)
De Cultuur Loper: visietraject voor scholen
Laatste kans om mee te doen!

Wil je als school vanuit een eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma op het gebied van cultuureducatie maken? Doorloop dan samen met directie, ICC-er en het hele team de 8 stappen van De Cultuur Loper.

Judith van Thiel, directeur van Jozefschool in Nederhorst den Berg, heeft met haar team al een aantal van deze stappen doorlopen. Op de website vind je een interview over haar ervaringen.

CmK Gooi en Vechtstreek biedt dit traject gratis aan. Meld jouw school snel aan voor De Cultuur Loper via Marthe Bauwens of Nita Halman. Let op, dit kan nog tot de zomer van 2019!

Aanmelden en interview
Voorstelling Ayoub
Deskundigheids-bevordering
Handvatten voor leerkrachten

CmK Gooi en Vechtstreek ondersteunt deskundigheidsbevorderingstrajecten voor leerkrachten. In overleg met een cultuuraanbieder kan een school om ondersteuning vragen om vaardigheden op te doen bij het inzetten van cultuureducatie. Dit kan onder andere door middel van een teamtraining of co-teaching. CmK regio Gooi en Vechtstreek biedt dit traject gratis aan.

De Islamitische basisschool Ayoub is al gestart. Over wat dit tot nu toe heeft opgeleverd, vertelt Sharina Nanhay Khan, directeur van de Ayoub. Haar ervaringen kun je lezen op onze website.

Meer informatie en interview
Basistraining Visual Thinking Strategies (VTS)
voor leerkrachten, kunstvakdocenten en educatief medewerkers uit de regio

Na de succesvolle inspiratieworkshop VTS biedt de regio Gooi en Vechtstreek in het kader van CmK in het voorjaar 2019 de basistraining VTS aan.

Na afloop hiervan gaf een kunstvakdocent aan: ‘Het is een bevrijding om te ontdekken dat je als kunstdocent bij VTS juist niet met kennis, feiten en achtergrondinformatie hoeft te komen om een kunstwerk goed te zien of te begrijpen.’  

Wil je je groep - volwassenen en kinderen - aandachtig leren kijken? Dat zij gaan vertrouwen op hun eigen waarneming en denkkracht? Wil je weten hoe je het beste uit ze haalt? Dan is deze training echt iets voor jou!

In VTS gesprekken nodig je mensen – kinderen en volwassenen - uit om op een open en gestructureerde manier te kijken naar en te denken over zorgvuldig gekozen kunstwerken.

Meld je aan voor de basistraining VTS via Marthe Bauwens.

Meer over de basistraining VTS
ICC-netwerkdag op woensdagmiddag 19 juni 2019
Voor gecertificeerde ICC-ers

Tijdens deze bijeenkomst zal Olaf Dorst, adviseur bij het Fonds Cultuur Participatie, ingaan op regelingen en subsidiemogelijkheden op het gebied van cultuureducatie.

Vervolgens zullen Anneloes Vroegindewei en Cobi Kooi van de Gooilandschool uit Bussum hun ervaringen met jullie delen over het deskundigheidstraject dat ze onlangs hebben gevolgd. Ook vertellen ze over het vervolgtraject.

Om tot een goede uitwisseling te komen over hoe cultuureducatie vanuit het cultuurbeleidsplan van jouw school geïmplementeerd kan worden, zijn de ICC-netwerkbijeenkomsten voortaan alleen toegankelijk voor gecertificeerde ICC-ers.

Voor de cultuurcoördinatoren die niet gecertificeerd zijn, zal een verslag van de bijeenkomst op de website komen te staan.

Meld je aan door een mail te sturen naar Marthe Bauwens of Nita Halman.

Een succesvolle middag: de ingevulde samenwerkingsvouchers op een rij
Succesvolle werkconferentie ‘Kinderen als vormgevers van de toekomst’
Aanwezige scholen gaan aan de slag!

Tijdens de CmK werkconferentie 2019 hebben scholen en cultuuraanbieders op een laagdrempelige manier met elkaar kennis gemaakt. Aan vier gesprekstafels, ingedeeld naar discipline, zoals ‘Media, literatuur en techniek’ hielden school en cultuuraanbieder een pitch van 1 minuut. Na verschillende gespreksrondes konden scholen - samen met de cultuuraanbieder naar keuze - een samenwerkingsvoucher invullen. Met deze samenwerkingsvoucher spraken de partijen uit om daadwerkelijk samen met een project aan de slag te gaan. Vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is hiervoor per school € 750,- beschikbaar gesteld. Aan het einde van de middag hadden bijna alle aanwezigen scholen een samenwerkingsvoucher ingevuld!

Lees meer
Meer weten over CmK in de regio Gooi en Vechtstreek?

Op de website www.cultuureducatiegooienvecht.nl kun je veel inhoudelijke en praktische informatie vinden. Enkele onderdelen lichten we graag even wat uitgebreider toe:

  • Forum Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van ICC-ers is aangegeven dat er behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen en informatie. Daarvoor is een forum gerealiseerd waar iedereen terecht kan voor discussie, inspiratie, vragen etc. Dus heb je een leuke ervaring te delen of een praktische vraag: maak gebruik van het forum!
  • Informatie per gemeente Het onderwerp cultuureducatie omvat meer dan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Het aanbod is wisselend per gemeente. Op de website kun je per gemeente meer informatie vinden over mogelijke subsidies, gratis te bezoeken instellingen of regelingen op het gebied van vervoer.
  • Aanbod Op de website vind je het aanbod van cultuuraanbieders in de regio Gooi en Vechtstreek. Het zoeken wordt hierbij makkelijker gemaakt door de verschillende selecties die je kunt toepassen: bijvoorbeeld filteren op groep, discipline of vak.
Noteer alvast in jouw agenda!

Veel scholen gaan binnenkort alweer aan de slag met de planning voor het schooljaar 2019-2020. De belangrijkste data voor het CmK project voor de komende periode hebben we voor je op een rij gezet:

  • Woensdag 15 mei: start basistraining Visual Thinking Strategies
  • Woensdag 19 juni: ICC netwerkbijeenkomst
  • Maandag 9 september: start nieuwe ICC-cursus
  • Woensdag 11 maart: CmK werkconferentie

De complete Jaarplanning 2019-2020 is ook beschikbaar.

Jaarplanning 2019-2020