Het nieuwe schooljaar is begonnen! Met veel energie en inspiratie gaan wij er weer tegenaan.
Bekende gezichten en aanspreekpunt

Marthe Bauwens is de projectcoördinator CmK en aanspreekpunt voor alle scholen en culturele instellingen in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Marije Visser zal na de zomer zijdelings bij het project betrokken blijven en het kennisatelier IPC en cultuureducatie opstarten.

 

Afgelopen half jaar zijn 67 gesprekken gevoerd met ICC-ers en directeuren van scholen. Na de zomervakantie wordt ook met de resterende scholen in de regio G&V contact opgenomen om een gesprek te voeren over de stand van zaken en wensen ten aanzien van cultuureducatie op de school. Scholen die hier op korte termijn een gesprek over willen voeren, kunnen een mailtje sturen naar de projectcoördinator Marthe Bauwens - marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl

Na het eerste contact zijn veel scholen gestart met een deelname aan de ICC-cursus en Cultuurloper-trajecten en blijkt er veel interesse te zijn in deskundigheid-op-maat.

 

Hierbij alvast een aantal data voor de agenda van komend schooljaar:

SAVE THE DATE: ICC-netwerk bijeenkomst: woensdagmiddag 17 oktober 2018

De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 17.00 uur bij de Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum.

Een aantal ICC-ers heeft aangegeven graag te horen hoe andere ICC-ers cultuureducatie binnen hun school verankeren. Waar lopen ze tegen aan en wat gaat er goed? Daarom kunnen zij mede de agenda van deze middag bepalen. Heb je bijvoorbeeld een interessante case die je wil delen of vind je dat er een bepaald onderwerp aan bod moet komen, stuur je suggesties naar marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl

SAVE THE DATE: CmK-werkconferentie woensdagmiddag 6 februari 2019

Op 6 februari 2019 zal er een CmK werkconferentie worden georganiseerd. Scholen willen de deskundigheid van hun leerkrachten op cultuureducatiegebied bevorderen. Cultuuraanbieders uit het Gooi kunnen hieraan een steentje bijdragen. Hoe ga je samen dit traject in? Welke vragen hebben de scholen? Welke deskundigheidsprojecten zijn al gestart?

Het programma begint om 14:00 uur. De locatie wordt nader bekend gemaakt.

Start ICC-cursus

Er is veel animo voor de ICC-cursus. De eerste les is op maandag 10 september van start gegaan. Bij voldoende aanmeldingen start een tweede cursus in de loop van het schooljaar. Opgeven kan met behulp van dit formulier.

Deskundigheid-op-maat

Een aantal scholen heeft interesse in deskundigheid-op-maat. Cultuuraanbieders kunnen hen hierbij helpen. Scholen kunnen in het kader van CmK bij de Regio Gooi en Vechtstreek een aanvraag voor doen. Het aanvraagformulier is hier te vinden. Wilt u meer informatie, mail dan naar marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl

Oproep aan vakdocenten

Graag komen wij in contact met vakdocenten die co-teaching, trainingen of workshops voor scholen willen en kunnen verzorgen. Stuur een mailtje met je CV, link van je website of LinkedIn naar: marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl

Kennisatelier

Na de zomervakantie wordt gestart met een Kennisatelier: een aantal ICC-ers onderzoekt met deskundigen hoe cultuureducatie aan de IPC-thema’s kan worden gekoppeld. IPC is een thematische methode voor wereldoriëntatie. Ook culturele instellingen worden in dit proces betrokken. Ben je ook geïnteresseerd om mee te doen of wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar marijevisser@cultuureducatiegooienvecht.nl

De opbrengsten van dit Kennisatelier worden tijdens de CmK- werkconferentie op 6 februari aanstaande gepresenteerd.