Maak een cultuurplan voor jouw school.

Op 22 januari 2020 gaat een nieuwe cursus interne cultuurcoördinator (ICC) van start. De ICC cursus is voor leerkrachten of basisschooldirecteuren die aan de slag willen met cultuureducatie op school. Tijdens de cursus schijf je een cultuurplan voor jouw school.

Wat houdt de ICC-cursus in?
De ICC-cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Tijdens de cursus schrijf je een cultuurplan voor jouw school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Ook ga je aan de slag met het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken vanuit je eigen competenties als cultuurcoördinator. Klik hier voor een overzicht van de acht bijeenkomsten.

Vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Gooi en Vechtstreek kun je deze cursus gratis volgen. Jouw investering bestaat naast het bezoeken van de acht bijeenkomsten (totaal 25 uur) daarnaast uit ongeveer 25 uur studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt daarmee ongeveer 50 uur. Als je de cursus met succes hebt afgerond, ontvang je een landelijk ICC-certificaat (en 50 registeruren).

De cursus wordt gegeven door Plein C.

Nadat je je voor de cursus hebt ingeschreven heb je twee weken bedenktijd. Binnen deze periode kan je jouw inschrijving kosteloos annuleren. Daarna worden volledige deelnamekosten in rekening gebracht. (Bij inschrijving binnen twee weken voor aanvang van de bijeenkomst vervalt de bedenktijd en worden de volledige deelnamekosten bij annulering in rekening gebracht.)

Praktisch informatie
Data: 22-01, 5-02, 4-03, 1-04, 22-04, 20-05, 3-06 en 24-06 (in 2020)
Tijdstip: woensdagmiddag van 15.00 – 18.00 uur
Waar: op een nog nader te bepalen locatie in Gooi en Vechtstreek
Kosten: geen. De cursus wordt vanuit de regeling CmK Gooi & Vechtstreek vergoed
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 16 
 
Aanmelden of meer informatie
Voor meer informatie over de cursus en om je aan te melden kun je contact opnemen met Nita Halman:
nitahalman@cultuureducatiegooienvecht.nl
06 28512463