Verslag van de ICC netwerkbijeenkomst voor gecertificeerde ICC-ers waarin het onderling uitwisselen van cultuureducatie-ervaringen centraal staat. Ook worden ICC-ers geinformeerd over financiële ondersteuning, deskundigheidsbevorderingstrajecten en het optimaal inzetten van cultuuronderwijs in de school. Hieronder een terugblik op de ICC-netwerkbijeenkomst.

Veel praktische informatie bij ICC-netwerkbijeenkomst 19 juni 2019

Op de netwerkbijeenkomst van 19 juni j.l. wisselden de ICC-ers hun ervaringen en tips uit. Ook werd er door projectcoördinator Nita Halman een presentatie gegeven over welke financiële stromen er zijn ter bevordering van cultuureducatie. De Gooilandschool uit Bussum vertelde over het deskundigheidsbevorderingstraject dat ze net afgesloten hebben.

De presentatie over de financiële stromen werd door de aanwezige ICC-ers aangevuld met eigen ervaringen. Zo werd iedereen enthousiast over de Feestjaarkaart van Museum Catherijneconvent in Utrecht: voor maar €100,- mag de hele school naar alle lesprogramma's voor het primair onderwijs. Ieder klas krijgt entree, busvervoer en begeleiding van twee museumdocenten.

Alle tips en geldstromen zijn in de powerpoint opgenomen. Heb je aanvullende tips, dan kun je deze plaatsen op het Prikbord van de CmK Gooi en Vechtstreek website.

Binnen CmK Gooi en Vechtstreek kan een basisschool een aanvraag doen voor (de financiële ondersteuning van) deskundigheidsbevorderingtrajecten op maat. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Anneloes Vroegindeweij en Cobi Kooi van de Gooilandschool vertelden over het traject op hun school, waarbij het team onder begeleiding van Theatermakerij Storm aan de slag ging met drama. Het voorbeeld leidde tot een gesprek over o.a. (tijd inplannen voor) afstemming tussen ICC-er en cultuuraanbieder en cultuuraanbieder en leerkrachten, het belang van de ondersteuning door een directeur, het vakmanschap van de leerkracht en de cultuuraanbieder en de aanjagersrol van de ICC-er. Met name op kleine scholen blijkt het niet eenvoudig om voldoende tijd en geld te genereren voor een traject, dus alle tips van de ervaren ICC-ers waren welkom. “Iets wat je al doet, versterken” was een tip die veel bijval kreeg, omdat de kans op draagvlak dan groot is en het vaak makkelijker te organiseren is.

Hier is de samenvatting van de presentatie Gooilandschool te bekijken. In de CmK-nieuwsbrief van april 2019 staat nog een voorbeeld van een deskundigheidsbevorderingstraject.

Op 13 november is de volgende ICC-netwerkbijeenkomst, we hopen je daar te zien.