Tijdens de ICC-netwerkbijeenkomsten wissel je ervaringen uit met collega’s en wordt er waardevolle informatie gedeeld over hoe je cultuuronderwijs optimaal kunt inzetten in jouw school. 

Programma
Ditmaal staat het gebruik van methodes centraal. I.e. methodes voor beeldend, dans, drama en muziek, maar ook methodes voor o.a. Wereldoriëntatie waarin de kunstvakken zijn opgenomen. Methodes kunnen immers helpen om structureel met doorlopende leerlijnen aan de slag te gaan.

Er worden ook praktijkvoorbeelden van deskundigheidsbevordering gegeven. Hoe kun je concreet met een methode aan de slag? Enkele scholen hebben de ontwikkelaar van een methode gevraagd om aan leerkrachten een workshop te geven over hoe zij op een eenvoudige manier met zo’n methode kunnen te werken. Ook kan een kunstvakdocent uit de regio scholen begeleiden. Verder lichten een aantal scholen toe hoe een kunstvakdocent uit de regio scholen begeleidt, hoe dit proces verloopt en hoe zij nu lesgeven met de methode.

Volledig programma en locatie volgen nog, blokkeer wel alvast de datum in de agenda's: 13 november, 14:30 - 17:00 uur

Wij willen graag weten wat jullie ervaring is met het werken met methodes en welke vragen je hierover hebt. Die nemen we in het programma op. Je opmerkingen kun je mailen naar Nita Halman.

Terugblik
Op de vorige ICC-bijeenkomst in juni gingen we, naast voorbeelden van deskundigheidsbevorderingstrajecten, in op de financieringsmogelijkheden ten behoeve van cultuureducatie. Je vindt het verslag op de site.