Op 13 november vond de eerste ICC-netwerkmiddag van dit schooljaar plaats, met als thema: het gebruik van methodes. Methodes voor taal, rekenen en de zaakvakken zijn op alle basisscholen heel gewoon. 

De aanschaf wordt goed afgewogen gekozen en ze worden na een zorgvuldig inwerktraject door het hele team gebruikt. Bij de kunstvakken blijkt dat vaak anders te gaan. Deze middag deelden we onze ervaringen met methodes en wat we kunnen doen om deze (nog) beter in te zetten bij cultuureducatie.

Liesbeth Kleuver en Floor Wijs, de ICC-ers van de Hilversumse Schoolvereniging(HVS) vertelden ons hoe zij hun team hebben betrokken bij de keuze voor de methode Drama Online. De belangrijkste tips: zet het steeds weer op de agenda en check of je als team nog op één lijn zit.
Floor deed met ons een werkvorm uit de methode, waardoor ook wij konden ervaren: als leerkrachten zelf ondervinden wat een (dramatische) werkvorm met je doet, raken ze meer gemotiveerd om het deskundigheidsbevorderingstraject te starten. De HVS gaat de komende maanden, onder begeleiding van een drama-expert, zich de methode eigen maken.

Ook de andere aanwezige ICC-ers wisselden hun ervaringen met elkaar uit. Dit gebeurde vooral aan de hand van een presentatie, met daarin veel verschillende methodes voor alle kunstvakken. Op de site van LKCA is de informatie over deze methodes ook te vinden. De CmK-projectcoördinatoren Marthe Bauwens en Nita Halman verzamelen bovendien de ervaringen van de scholen in de regio. Je kunt hen altijd om advies vragen

Op 13 mei 2020 is de volgende ICC-netwerkbijeenkomst, rondom het thema voorstellingen.