Op woensdag 11 maart 2020 vindt de jaarlijkse werkconferentie Cultuureducatie met Kwaliteit plaats. Deze werkconferentie is voor scholen en cultuuraanbieders uit de regio Gooi en Vechtstreek.

Astrid Poot geeft een lezing over het centraal stellen van creativiteit. Astrid is expert op het gebied van maken, kunst, techniek en onderwijs. Zij inspireert ons om vanuit verschillende hoeken creativiteit centraler te stellen.

Vervolgens kunnen scholen en cultuuraanbieders in speeddates met elkaar in gesprek gaan, met als doel om door de speeddates tot samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders te komen. Voor deze samenwerkingsplannen is €850,- per school beschikbaar.

Bij vragen over de werkconferentie kun je contact opnemen met Marlies van der Linden (m.vanderlinden@regiogv.nl of 06 10985787).