Bij de eerste regionale ICC-netwerkbijeenkomst op 17 oktober 2018 waren 15 cultuurcoördinatoren aanwezig. Deze ICC-netwerkbijeenkomst is een bijeenkomst vóór en dóór cultuurcoördinatoren. Er waren enkele cultuurcoördinatoren aanwezig die nog niet gecertificeerd waren, maar de meesten hadden de cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC) al gevolgd. Zij hebben een cultuurbeleidsplan geschreven met als doel cultuureducatie binnen het schoolbeleid te verankeren. Zo komen leerlingen op een structurele wijze in aanraking met cultuur.

Echter, de praktijk is weerbarstig. Daarom hebben diverse ICC-ers in een eerder stadium aangegeven hier met ‘collega’ ICC-ers over van gedachten te willen wisselen. Het doel van deze eerste netwerkbijeenkomst was dan ook om onderwerpen en thema’s te verzamelen die in de toekomst, bij de volgende bijeenkomsten, aan bod kunnen komen. We zochten naar antwoorden op vragen, zoals:

  • Waar lopen leerkrachten tegenaan bij het uitvoeren van hun Cultuurcoördinator-taken op school?
  • Wat verloopt er juist goed en wat kunnen andere Cultuurcoördinatoren hiervan leren?

Er bleek - naast uitwisseling over goede projecten op de diverse scholen - vooral behoefte aan praktische informatie, zoals vervoer, subsidiemogelijkheden en een overzicht van cultuuraanbieders binnen de diverse gemeenten en de regio. CmK Gooi en Vechtstreek heeft de zeven regiogemeenten verzocht om zoveel mogelijk van deze informatie aan te leveren. Op deze website wordt binnenkort de contactpersoon per gemeente genoemd. Aan deze contactpersoon kunnen vragen worden gesteld die buiten het CmK programma vallen. Voor de nodige uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de ICC-ers valt te denken aan een platform/forum op de website. Dit forum hebben wij inmiddels gerealiseerd. Het aanbod van cultuuraanbieders in de regio staat reeds op deze website onder het kopje 'Zoek aanbieders'.

Projectcoördinator Marthe Bauwens benadrukt dat Cultuureducatie met Kwaliteit vooral deskundigheidsbevordering van leerkrachten behelst met als doel cultuureducatie binnen de school te verankeren. Deskundigheid wordt bevorderd door onder andere de ICC-cursus aan te bieden en met de scholen mee te denken over deskundigheidsbevorderingstrajecten. Deze trajecten kunnen vanuit het programma CmK financieel worden ondersteund. Kortom, CmK is een onderdeel van het totale cultuureducatiebeleid. Helaas betekent dat, dat problemen met vervoer of draagvlak voor cultuureducatie binnen de school, niet binnen het programma CmK kunnen worden opgelost.

Tijdens de netwerkbijeenkomst werd wel meteen gehoor gegeven aan de sterke behoefte om goede voorbeelden uit te wisselen. Als afsluiting verzorgden Matthijs Jongepier en Stefke de Wit van de Mytylschool De Trappenberg uit Huizen een demonstratie van het VerhalenLab. Een innovatieve onderwijsvorm voor ZML-leerlingen. Bijzonder, want er is nauwelijks aanbod voor deze doelgroep.

Het VerhalenLab betreft een werkvorm die een veilige en uitdagende omgeving biedt waarin leerlingen sterk gemotiveerd binnen de context van het verhaal aan leerdoelen werken. Drama en muziek worden als middel ingezet om met de – door de leerkracht geformuleerde leerdoelen – aan de slag te gaan. De aanwezigen konden zelf te ervaren wat het project met je doet. Het was een ontzettend leuke en leerzame demonstratie. Als scholen hier meer over willen weten, kunnen ze contact met Matthijs opnemen: m.jongepier@dekleineprins.nl.

Zodra duidelijk is wanneer de volgende bijeenkomst is, wordt dit via de site en de nieuwsbrief aangekondigd. Uitwisseling van succesvolle projecten is één van de terugkerende onderwerpen bij deze bijeenkomsten. Ook krijgen scholen die een deskundigheidsbevorderingstraject begonnen zijn, de mogelijkheid hierover te vertellen.

Wil jij als ICC-er ook je ervaringen delen met andere ICC-ers in de ICC-netwerkbijeenkomsten, meld je dan bij Marthe Bauwens, marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl.