Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Gooi en Vechtstreek kan een basisschool een aanvraag doen voor (de financiële ondersteuning van) deskundigheidsbevordering op maat. Met een traject deskundigheidsbevordering op maat leren leerkrachten kwalitatief goed cultuuronderwijs aan hun leerlingen te geven en wordt cultuureducatie verankerd in het lesprogramma. Een cultuuraanbieder helpt leerkrachten door ze te trainen en begeleiden. 

Klik hier voor meer informatie en hier voor het aanvraagformulier. Wil je meer informatie? Mail dan naar marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl of nitahalman@cultuureducatiegooienvecht.nl.