Cultuureducatie met Kwaliteit Gooi en Vechtstreek is erop gericht om alle kinderen op basisscholen tijdens hun schooltijd met verschillende kunstvormen in aanraking te brengen. Om te leren, creëren & inspireren! 

De Regio Gooi en Vechtstreek voert de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Er zijn twee projectcoördinatoren voor de regeling CmK in Gooi en Vechtstreek aangesteld, Marthe Bauwens en Nita Halman.

Hieronder vind je meer informatie over de regeling, waaronder de instrumenten waar scholen (gratis) gebruik van kunnen maken. Deze instrumenten, zoals cursussen, trainingen en andere vormen van ondersteuning worden ook aangekondigd op de homepage.

Cursussen, Trainingen & Ondersteuning

Om alle kinderen op basisscholen tijdens hun schooltijd structureel in aanraking te brengen met verschillende kunstvormen worden er allerlei tools aan medewerkers op scholen en cultuuraanbieders aangeboden om hun deskundigheid op te gebied te verbeteren. Zo kunnen zij kinderen goed cultuuronderwijs aanbieden. Ook kunnen scholen, i.s.m. cultuuraanbieders, ondersteuning aanvragen (incl. bijbehorend stimuleringsbudget). De ICC-cursus en De Cultuur Loper zijn kosteloos en voor deskundigheidsbevordering-op-maat en co-creatie is een stimuleringsbudget beschikbaar. Deskundigheidsbevordering wordt ingekocht bij culture instellingen en co-creatie is een samenwerking van scholen met een of meer culturele instellingen.
Klik hier voor meer informatie over de ICC-cursus.
Klik hier voor meer informatie over De Cultuur Loper.
Klik hier voor meer informatie over Deskundigheidsbevordering op maat.

Een overzicht van / jaarplanning met alle curssusen, trainingen en andere bijeenkomsten voor 2019 en 2020 vind je hier.

Een beknopte overzicht van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vind je in de onderstaande infographic.

Infographic Cultuureducatie met Kwaliteit
Klik op afbeelding om te vergroten

Uitwisseling scholen en de culturele sector

Netwerkvorming
Een belangrijk speerpunt van CmK in de regio is netwerkvorming. Door sterkere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen kan vraag en aanbod wat betreft cultuureducatie efficiënter op elkaar worden afgestemd. Deze netwerkvorming vindt onder meer plaats door middel van cultuurnetwerken waarin culturele instellingen zijn vertegenwoordigd en een aantal semi-lokale werkgroepen waarin het (semi)lokale onderwijs en cultuuraanbieders zijn vertegenwoordigd.

Begeleidingsgroep
De Begeleidingsgroep zorgt voor afstemming op strategisch niveau. Hierin zijn het onderwijs, cultuuraanbieders, lokale overheden, Regio Gooi en Vechtstreek en een adviseur van Plein C vertegenwoordigd. De begeleidingsgroep heeft een adviserende functie.

Werkconferentie
Jaarlijks wordt een werkconferentie georganiseerd voor scholen en cultuuraanbieders in de regio om nader kennis te maken en zich te laten informeren en inspireren om nieuwe samenwerkingen aan te gaan voor deskundigheidsbevordering en co-creatie. Komt allen!

Voortgang

De eerste fase van CmK in de regio Gooi en Vechtstreek is in de periode 2013-2016 alleen in Hilversum uitgevoerd. De nadruk lag hierbij op het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen. In deze tweede fase van het project, die in de periode 2017-2020 loopt, wordt CmK verdiept en verbreedt naar de rest van de regio en ligt de nadruk op de deskundigheidsbevordering van leerkrachten.