CMK Manifestatie 28 maart 2018


1. De Cultuur Loper, van ambitie naar goed én concreet cultuuronderwijs
Je wilt je leerlingen goed onderwijs bieden, dus ook op het gebied van kunst en cultuur. Met De Cultuur Loper formuleer je je ambities en vertaal je ze naar concrete activiteiten die je met het hele team realiseert. De Cultuur Loper is een traject met intensieve begeleiding door een Cultuur Loper coach. Samen ga je op zoek naar het beste cultuuronderwijs voor jouw school: waar vinden je ambities en mogelijkheden elkaar? Belangrijke onderdelen van het traject zijn de relatie met lokale cultuuraanbieders en bijscholing van het hele team. 

Door: Ellie van den Bomen is adviseur cultuureducatie bij Plein C, verzorgt trainingen en werkt als Cultuur Loper coach op diverse scholen.

2. Creatieve Kracht: We hebben het allemaal!
Creatieve Kracht hebben we allemaal. Het is een onderdeel van ons denkvermogen. Maar hoe werkt het precies en hoe kunnen we het behouden en versterken? Wat is de rol van de ouder, leerkracht of educator? Hoe kunnen de kunstvakken eraan bijdragen? Aan de hand van eenvoudige oefeningen merk je zelf wat er gebeurt en hoe het ook bij jou werkt. Vervolgens heb je tools in handen en kun je het in je eigen praktijk weer de ruimte geven.

Door: Jos Bol werkt als schoolbegeleider en docent in het onderwijs en de culturele sector. Hij is projectleider Creatief Vermogen en CMK bij Kunst Centraal. Daarnaast is hij docent aan de Post HBO cultuurbegeleider.

3. Hoe samen te werken? Het Grafisch Atelier deelt ervaringen
Het Grafisch Atelier heeft samen met twee scholen in Hilversum een modulaire leerlijn Grafiek ontwikkeld en samen met de Gooise Daltonschool een drukwerkplaats op school opgezet. Wat waren hun ervaringen? Wat was lastig? Wat ging goed? En wat zijn de kansen voor mooie samenwerking (co-creatie) binnen de huidige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit? Ook werkt het Grafisch Atelier aan deskundigheidsbevordering voor leerkrachten over creativiteitsontwikkeling.

Door: Martijn van der Blom en Esmee Hickendorff zijn educatoren van Kunstmakkers, het educatielabel van Grafisch Atelier Hilversum met het motto: ‘zelf maken is de kunst’.

4. Co-creatie
Co-creatie is een samenwerking tussen onderwijs en cultuur, met de culturele ontwikkeling van de kinderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe werkt co-creatie? Wat is ervoor nodig? Moet iedere culturele aanbieder of school co-creëren? Er zijn diverse readers, stappenplannen, good practices, tips en websites ontwikkeld om succesvol te co-creëren. Startvraag is eigenlijk : hoe werk jij het liefste samen? In deze interactieve workshop gaan we met deze vraag aan de slag en reflecteren we met elkaar op wat nodig is om succesvol samen te werken, met co-creatie als specifiek aandachtspunt. 


Door: Renske Hoogervorst is trainer en adviseur cultuureducatie. Zij nam deel aan de Landelijke Kenniskring co-creatie en begeleidt momenteel in Zaanstad een project waarbij kunstenaars en scholen co creëren.

5. Vakoverstijgende leerlijnen voor cultuuronderwijs en erfgoededucatie
In deze sessie worden twee voorbeelden gegeven van vakoverstijgende leerlijnen. De Culturele Haven is een multidisciplinaire leerlijn van Flevolandse bodem. In de leerlijn leren kinderen over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en de kunst van nu. De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek heeft meerdere erfgoedleerlijnen ontwikkeld, waarbij erfgoed de inhoud vormt en werkvormen uit de kunstvakken worden ingezet (toneel, beeldend). Na afloop is er ruimte voor vragen en gesprek over de behoeftes van de scholen t.a.v. van leerlijnen cultuureducatie.

Door: Daniëlle Bijsmans werkt bij FleCk (expertisecentrum cultuureducatie Flevoland) als adviseur cultuuronderwijs en is projectleider van De Culturele Haven.
Maya Heinsbroek werkt bij de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek als projectleider.

6. Speeddate met medewerkers van culturele instellingen
De speeddate is al jaren een succesvol onderdeel van de ICC-cursus. Het biedt leerkrachten en schooldirecteuren de mogelijkheid in gesprek te gaan met educatief medewerkers van verschillende culturele instellingen. Zo maak je kennis met nieuwe aanbieders, nieuw aanbod en als er vonken overslaan ontstaan er prachtige samenwerkingen.

Door: Er is een mix van aanbieders uit de hele regio.

7. De kracht van klei en poppenspel
Kunsteducatie is meer dan het leren over technieken en materialen of het genieten van een voorstelling. In deze sessie vertellen Roos Langendorff van De Firma Klei en Anke van Vliet van Popcontact wat werken met klei en poppen in de klas oplevert voor de brede ontwikkeling van leerlingen. En wordt een tipje van de sluier opgelicht hoe je daar in de school zelf mee aan de slag kan gaan.

Door: Roos Langendorff werkt bij De firma Klei, dit is een samenwerking tussen kunstenaars met passie voor klei en ruime ervaring in het onderwijs. Zowel de passie als onze kennis voor klei willen wij graag overbrengen om zo de mogelijkheden van klei als (les)materiaal breder onder de aandacht te brengen.
Anke van Vliet heeft een achtergrond als welzijnswerker, in die functie ontdekte ze de kracht van poppenspel. Met Popconctact verzorgt ze voorstellingen op scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. Ook geeft ze trainingen aan leerkrachten.

8. Nieuws of Nonsens
Beeld en Geluid heeft sinds kort een tentoonstelling over nieuws en de impact die de continue stroom informatie op ons heeft. In een kort intro vertelt de medewerker educatie over het educatief aanbod van Beeld en Geluid en het concept achter de tentoonstelling. Daarna kun je zelf een kijkje in de tentoonstelling nemen.

Door: Merel Gilsing is Specialist Educatie bij Beeld en Geluid en houdt zich bezig met de conceptontwikkeling van educatieve programma's voor docenten en leerlingen van het primair onderwijs op het gebied van mediacultuur en mediawijsheid.