CMK Manifestatie 28 maart 2018

1. Vormen van deskundigheidsbevordering
Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit ligt de nadruk op deskundigheidbevordering in de school. Maar de werkdruk is al hoog, dus teams kunnen niet massaal ‘op cursus’. Welke innovatieve vormen van deskundigheidsbevordering zijn er ontwikkeld op verschillende plaatsen in Noord-Holland? En wat is daarin de rol van culturele instellingen en vakdocenten? Plein C geeft onder andere trainingen aan vakdocenten over deze nieuwe rol als co-teacher of coach.

Door: Ellie van den Bomen is adviseur cultuureducatie bij Plein C, verzorgt trainingen en werkt als Cultuur Loper coach op diverse scholen.

2. Vragenrondje hersenwetenschap
Wat vraag jij je af als je de leerlingen en volwassenen om je heen goed bestudeerd? En zijn de antwoorden daarop in de hersenwetenschap te vinden? Na de keynote Wat schiet onderwijs op met cultuur? is het mogelijk om je eigen vragen over hersenwetenschap te stellen.

Door: Mark Mieras is wetenschapsjournalist met een fascinatie voor hersenwetenschap. Zijn overtuiging is dat het waardevol is als mensen begrijpen hoe het daarboven werkt. En dat het waardevol is wanneer docenten, politici en managers begrijpen hoe kinderen en volwassenen leren, ontwikkelen en presteren.

3. Co-teaching in muziekonderwijs
Door de nadruk op deskundigheidsbevordering binnen Cultuureducatie met Kwaliteit wordt op veel scholen co-teaching gedaan door vakdocenten van alle kunstdisciplines. In deze sessie vertelt Peter Leydekkers, met een vakdocent en leerkracht, de ervaringen bij Globe met co-teaching in muziekonderwijs. De volgende vragen worden daarin beantwoord: Hoe is de co-teaching opgezet? Wat maakt dat het co-teaching is en niet een les van een vakdocent? Wat zijn de opbrengsten voor leerkrachten?

Door: Peter Leydekkers is Manager Educatieve Projecten bij Globe in Hilversum. 

4. Co-creatie
Co-creatie is een samenwerking tussen onderwijs en cultuur, met de culturele ontwikkeling van de kinderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe werkt co-creatie? Wat is ervoor nodig? Moet iedere culturele aanbieder of school co-creëren? Er zijn diverse readers, stappenplannen, good practices, tips en websites ontwikkeld om succesvol te co-creëren. Startvraag is eigenlijk : hoe werk jij het liefste samen? In deze interactieve workshop gaan we met deze vraag aan de slag en reflecteren we met elkaar op wat nodig is om succesvol samen te werken, met co-creatie als specifiek aandachtspunt. 


Door: Renske Hoogervorst is trainer en adviseur cultuureducatie. Zij nam deel aan de Landelijke Kenniskring co-creatie en begeleidt momenteel in Zaanstad een project waarbij kunstenaars en scholen co creëren.

5. Vakoverstijgende leerlijnen voor cultuuronderwijs en erfgoededucatie
In deze sessie worden twee voorbeelden gegeven van vakoverstijgende leerlijnen. De Culturele Haven is een multidisciplinaire leerlijn van Flevolandse bodem. In de leerlijn leren kinderen over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en de kunst van nu. De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek heeft meerdere erfgoedleerlijnen ontwikkeld, waarbij erfgoed de inhoud vormt en werkvormen uit de kunstvakken worden ingezet (toneel, beeldend). Na afloop is er ruimte voor vragen en gesprek over de behoeftes van de scholen t.a.v. van leerlijnen cultuureducatie.

Door: Daniëlle Bijsmans werkt bij FleCk (expertisecentrum cultuureducatie Flevoland) als adviseur cultuuronderwijs en is projectleider van De Culturele Haven.
Maya Heinsbroek werkt bij de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek als projectleider.

6. Speeddate met medewerkers van culturele instellingen
De speeddate is al jaren een succesvol onderdeel van de ICC-cursus. Het biedt leerkrachten en schooldirecteuren de mogelijkheid in gesprek te gaan met educatief medewerkers van verschillende culturele instellingen. Zo maak je kennis met nieuwe aanbieders, nieuw aanbod en als er vonken overslaan ontstaan er prachtige samenwerkingen.

Door: Er is een mix van aanbieders uit de hele regio.

7. De kracht van klei en poppenspel
Kunsteducatie is meer dan het leren over technieken en materialen of het genieten van een voorstelling. In deze sessie vertellen Roos Langendorff van De Firma Klei en Anke van Vliet van Popcontact wat werken met klei en poppen in de klas oplevert voor de brede ontwikkeling van leerlingen. En wordt een tipje van de sluier opgelicht hoe je daar in de school zelf mee aan de slag kan gaan.

Door: Roos Langendorff werkt bij De firma Klei, dit is een samenwerking tussen kunstenaars met passie voor klei en ruime ervaring in het onderwijs. Zowel de passie als onze kennis voor klei willen wij graag overbrengen om zo de mogelijkheden van klei als (les)materiaal breder onder de aandacht te brengen.
Anke van Vliet heeft een achtergrond als welzijnswerker, in die functie ontdekte ze de kracht van poppenspel. Met Popconctact verzorgt ze voorstellingen op scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. Ook geeft ze trainingen aan leerkrachten.

8. Nieuws of Nonsens 
Beeld en Geluid heeft sinds kort een tentoonstelling over nieuws en de impact die de continue stroom informatie op ons heeft. In een kort intro vertelt de medewerker educatie over het educatief aanbod van Beeld en Geluid en het concept achter de tentoonstelling. Daarna kun je zelf een kijkje in de tentoonstelling nemen.

Door: Merel Gilsing is Specialist Educatie bij Beeld en Geluid en houdt zich bezig met de conceptontwikkeling van educatieve programma's voor docenten en leerlingen van het primair onderwijs op het gebied van mediacultuur en mediawijsheid.